I.D.E.A.S. – Incluziune.Diversitate.Egalitate.Conştientizare.Succes. Întâlnirea Consiliului Cartei Diversității din România

Astăzi, 11 mai, a avut loc la sediul ANFP, prima întâlnire a Consiliului Cartei Diversității din România, ca activitate în cadrul proiectului I.D.E.A.S. – Incluziune. Diversitate .Egalitate. Conştientizare. Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România), proiect finanțat de Comisia Europeană, DG Justiție și Consumatori și implementat de Compania pentru formarea și angajarea persoanelor cu dizabilități din Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din România, Slovenia și Croația.
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
este unul dintre partenerii români, alături de Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 și Fundația Forum for International Communications.
Consiliul este format din specialiști în domeniu, reprezentanți ai mediului academic, ai sectorului public și privat, ai organizațiilor neguvernamentale și ai structurilor sindicale (Michelin Europa Centrală, Federația PUBLISIND, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Grup Renault România, Banca Comercială Română, Asociația Națională a Specialiștilor în Resurse Umane, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Carrefour România, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Departamentul pentru Relații Interetnice).
Consiliul are un rol consultativ pe toată perioada de implementare a proiectului, fiind implicat în dezvoltarea și implementarea Cartei Diversității din România prin acordarea de feed-back pe propunerea de Cartă și pe alte materiale suport, participarea la întâlniri de lucru și la evenimente.
Discuțiile din cadrul întâlnirii au avut un caracter pragmatic, axându-se pe analiza proiectului de Cartă a diversității, propus de membrii echipei de proiect, dar s-au concretizat și într-o oportunitate de a reuni membrii Consiliului.
„Plusvaloarea acestui proiect este dată cu precădere de inițiativa de a aduce la aceeași masă idei și experiențe valoroase,  furnizate de reprezentanți ai  mediul privat și ai celui public. Am convingerea că această activitate vă implică personal și profesional, experiența dumneavoastră fiind un sprijin important în demersul de a valorifica  principiile Cartei diversității în România”, a subliniat Cristian Bitea, președintele ANFP, în deschiderea evenimentului.

Reamintim, proiectul se va desfășura pe parcursul a doi ani (2017-2018) și are ca obiectiv promovarea și stimularea punerii în aplicare a principiului nediscriminării și respectarea acestuia și a drepturilor omului, prin crearea și dezvoltarea Cartelor Diversității în Slovenia, România și Croația pentru sectorul privat și public. Valoarea totală a proiectului este de 346.835,98 Euro.
***
Informații suplimentare pot fi obținute pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici www.anfp.gov.ro, la secțiunea Proiecte/În implementare.

joi, 11 mai 2017