Formulare solicitari online

           Începând cu data de 22 martie 2017,  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici pune la dispoziţia persoanelor interesate două formulare online pentru a facilita transmiterea solicitărilor în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, cele două formulare online pot fi accesate la secţiunea Informaţii de interes public, subsecţiunea Cerere de informaţii de interes public pentru cererile în baza Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi la secţiunea Contact, subsecţiunea Petiţii pentru solicitările în baza Ordonaei Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.


 

miercuri, 22 martie 2017