Anunţ privind demararea a două noi proiecte implementate de ANFP prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020

În intervalul 2017-2020, ANFP va implementa două proiecte de importanţă majoră, în valoare totală eligibilă de 10.921.329,07 lei, reprezentând Asistenţa comunitară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică, astfel:

1. Proiectul cu titlul Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI” cod 3.1.028, care are drept obiectiv dezvoltarea capacității manageriale a structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii).

Proiectul îşi propune furnizarea unor module de formare pe tematici prioritare pentru un grup țintă de aproximativ 1.000 de persoane din cadrul  structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii). Un alt obiectiv al proiectului este reprezentat de întărirea cooperării interinstituționale în domeniul managementului fraudelor și neregulilor în contractele finanțate din FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii) și aplicarea corecțiilor financiare pentru un grup de aproximativ 45 de persoane din cadrul structurilor cu rol de coordonare, gestionare și control al FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii).

2. Proiectul cu titlul Instruire orizontală pentru potențialii beneficiari și beneficiarii FESI, precum și instruire specifică pentru beneficiarii POAT” cod 1.1.031, care are drept obiectiv consolidarea capacității beneficiarilor implicați în gestionarea FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii), precum și dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT (Programul Operațional Asistență Tehnică) de a implementa proiecte și gestiona fonduri europene nerambursabile.

Proiectul îşi propune consolidarea capacității potențialilor beneficiari şi beneficiarilor implicați în gestionarea fondurilor FESI (Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii) prin formarea orizontală în domeniul achizițiilor publice – noul pachet legislativ/noul sistem de verificare și tematici precum prevenirea neregulilor și fraudei, conflictul de interese și incompatibilități. Un alt obiectiv al proiectului este reprezentat de dezvoltarea capacității potențialilor beneficiari și beneficiarilor POAT (Programul Operațional Asistență Tehnică) prin formarea specifică în domeniul elaborării cererilor de finanțare și al elaborării cererilor de rambursare aferente acestui program operațional. Proiectul este adresat unui grup ţintă de 1680 de persoane.

Pentru mai multe detalii privind proiectele derulate de Agenţia Naţionlă a Funcţionarilor Publici puteti accesa linkul disponibil pe pagina web a ANFP http://www.anfp.gov.ro/continut/In_implementare


 

joi, 20 aprilie 2017