Conferința Internațională IASIA, ediția 2018

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) informează persoanele interesate că, până la data de 15 februarie 2018, îşi pot depune abstractul în vederea participării cu lucrări în cadrul conferinţei organizate de către Asociaţia Internaţională a Şcolilor şi Instituţiilor Administrative (IASIA) şi Grupul Latino-American pentru Administraţie Publică (LAGPA) în colaborare cu Autoritatea Naţională de Serviciu Civil Peruvian şi Universitatea Catolică Sedes Sapiantiae. Conferinţa va avea loc în perioada 23-26 iulie 2018 în Lima, Peru.
Tema principală a acestei conferinţe este ’’Globalizare, teritorii şi integrare’’, cu sub-teme precum: Educaţie şi perfecţionare în administraţia publică, Reforma sectorului public, Diversitate şi egalitate de şanse s.a.m.d.

Evenimentul îşi propune să aducă laolalaltă practicieni, academicieni, doctoranzi şi tineri cercetători în administraţie şi management, precum şi alţi practicieni din alte discipline, care vor putea face schimb de experienţă pe teme şi probleme de actualitate din aceste colectivităţi.
Participanţii vor putea lua parte la şedinţe plenare, grupuri de lucru permanente sau ad-hoc, precum şi la seminarul de doctorat.

Calendarul înscrierii în cadrul conferinţei:
Până la 15 februarie 2018 - Înscrierea abstractului lucrării
Până la 28 februarie 2018  - Autorii vor fi notificaţi privind primirea lucrărilor
Până la 1 iunie 2018 – Înregistrare participare, plata sumei adresate participării la conferinţă, precum şi trimiterea lucrării integrale.


Informaţii detaliate despre eveniment pot fi obţinute accesând următorul link: https://www.iasia-lagpa-conference2018.org/call-for-papers/  

miercuri, 13 decembrie 2017