Sesiunea de formare Managementul diversității - proiect IDEAS

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici și asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 au organizat în perioada 25 – 27 octombrie 2017, la Predeal, județul Brașov, sesiunea de formare dedicată Cartei Diversității în România.
Evenimentul a fost o activitate a proiectului I.D.E.A.S. - Incluziune. Diversitate. Egalitate. Conştientizare. Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România), finanțat de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori prin programul Drepturi, Egalitate, Cetățenie 2014-2020.
Proiectul este implementat de DOBROVITA Slovenia, cu parteneri din sectorul privat și public din cele trei țări menționate anterior. În România, proiectul este derulat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în parteneriat cu asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 și fundația Forum for International Communications.
Formarea s-a adresat unui număr de 16 persoane, desemnate de la nivelul instituțiilor și autorităților publice beneficiare în proiect (Instituții ale prefectului, Consilii județene, Primării, Casa Corpului Didactic, Inspectorate școlare din județele Giurgiu, Buzău, Prahova și municipiul București) și a abordat tema managementului diversității.
Scopul sesiunii a reprezentat creșterea gradului de conștientizare și informare în ceea ce privește managementul diversității și nediscriminarea în rândul angajaților din instituțiile beneficiare, precum și pregătirea implementării Cartei diversității în entitățile publice.
Participanții la cursul de formare vor disemina, la rândul lor, informațiile acumulate în cadrul instituțiilor sau autorităților  publice în care își desfășoară activitatea, prin organizarea unei sesiuni de informare.
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de pe site-urile www.anfp.gov.ro, www.agenda21.org.ro și www.cartadiversitatii.ro

miercuri, 01 noiembrie 2017