Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Colectare date privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici

Perfecţionarea profesională reprezintă o componentă esențială în procesul de dezvoltare a capacității instituțiilor publice și trebuie să corespundă priorităților strategice ale administrației publice.

În conformitate cu prevederile art. 401 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare Agenția Națională a Funcționarilor Publici centralizează nevoile de instruire a funcţionarilor publici, pe baza planurilor de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici transmise de autorităţile şi instituţiile publice şi le pune la dispoziţia Institutului Naţional de Administraţie şi a altor furnizori de formare şi perfecţionare profesională, în condiţiile legii.

Art. 459 din O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, stabilește obligația autorităților și instituțiilor publice de a elabora anual planul de perfecționare profesională a funcționarilor publici și de a-l comunica Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Ordonatorii principali de credite din administrația publică centrală și locală completează și transmit Agenției datele cuprinse în formatul standard prevăzut în Anexa nr. 1 la O.P.A.N.F.P. nr. 233/2022 pentru aprobarea conținutului și instrucțiunilor de elaborare a planului de perfecţionare profesională a funcționarilor publici, precum şi a modalității de comunicare a datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, cu respectarea prevederilor art. 4 al Anexei nr. 2 din același act normativ.

Planul de perfecţionare profesională a funcționarilor publici se întocmește în formatul standard prevăzut în Anexa nr. 1, cu respectarea instrucțiunilor de completare prevăzute în Anexa nr. 2 la O.P.A.N.F.P. nr. 233/2022. Tabelul III. DOMENIILE PRIORITARE DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI TEMATICILE SPECIFICE PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI din Anexa nr. 1 la O.P.A.N.F.P. nr. 233/2022 se completează cu domeniile prioritare de formare și perfecționare profesională și tematicile specifice programelor de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici prevăzute în Anexa la O.P.A.N.F.P. nr. 234/2022, având în vedere necesarul de formare profesională a funcționarilor publici identificat în cadrul procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale. 

Pentru comunicarea datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, ordonatorii principali de credite au primit prin Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici un link de conectare la aplicația informatică de colectare a datelor administrată de Agenție.

Până în prezent, la nivelul tuturor autorităților și instituțiilor publice – ordonatori principali de credite, rata de răspuns este de 8,2% (față de 33,4%, înregistrată la raportarea anterioară), cele mai puține răspunsuri fiind furnizate de către primării și consilii județene (7,6%).

Fundamentarea politicilor de reformă în domeniul funcției publice și a funcționarilor publici se bazează pe date și pe fapte iar centralizarea informațiilor privind necesarul de perfecționare profesională este relevantă atât în contextul elaborării și implementării cadrelor de competență, cât și în ceea ce privește organizarea şi desfăşurarea proiectului-pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante. De asemenea, la nivelul ANFP se află în curs de elaborare proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice cu privire la formarea și perfecționarea profesională a funcționarilor publici, inclusiv drepturile și obligațiile asociate procesului de formare, precum și a normelor privind sistemul de credite necesar promovării funcționarilor publici în grad profesional și într-o funcție publică de conducere vacantă.

Menționăm că datele de contact ale autorităților și instituțiilor publice care transmit datele solicitate de către ANFP cu privire la nevoile de perfecționare profesională a funcționarilor publici vor fi centralizate și vor fi avute în vedere pentru preselectarea participanților la viitoarele cursuri puse la dispoziție gratuit de către ANFP prin PNRR și alte proiecte cu finanțare externă.

De asemenea, vă informăm că, pentru comunicarea datelor solicitate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici cu privire la perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici, linkul transmis prin Portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici va rămâne activ până la data de 15.05.2022.

Categorie: Anunțuri, miercuri, 27 aprilie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi