Campania de raportare pentru trimestrul III 2018

Vă informăm că în perioada 01.10.2018 – 14.11.2018 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul III 2018.

Anexa se găseşte în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” – „Recomandări completare Anexa nr. 1” şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

miercuri, 26 septembrie 2018