Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Cadrul de competenţe – un model de încadrare a competenţelor necesare performanţei şi un instrument de management

Lipsa de claritate și transparență, politizarea și clientelismul, lipsa de viziune, de planificare strategică a resurselor umane, alături de practici fragmentare de management și inconsecvențe în utilizarea eficientă a personalului, toate acestea au îngreunat de-a lungul timpului misiunea administrației publice românești: să servească oamenii și să ofere servicii publice de calitate.
Cadrul de competențe aduce claritate și pune în ordine atribuțiile, drepturile și îndatoririle, de la ce are fiecare funcționar de făcut, până la cum anume se încadrează acesta în viziunea instituției și cum contribuie la binele general.
Cadrul de competențe este suficient de cuprinzător pentru așteptările de performanță din principalele activități ale funcționarilor publici, suficient de simplu pentru a putea fi ușor de înțeles și de utilizat de către toate categoriile de manageri și funcționari publici și suficient de detaliat pentru a putea fi utilizat de către specialiști în procesele de resurse umane.

 

*** Material elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136)

 

Categorie: Anunțuri, vineri, 28 august 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi