Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Cadrul de competenţe - pilonul central pentru un nou model de recrutare

Modelul vine să aplice prevederile Codului Administrativ și ale strategiilor de dezvoltare a administrației publice elaborate pe baza bunelor practici din alte state membre UE.
Modelul de recrutare propus dorește să răspundă nevoilor de profesionalizare a personalului și de eficientizare a procesului, pentru o administrație publică mai performantă, care să asigure valueformoney.

Concursul național va fi pilotat pentru înalții funcționari publici și debutanți, pentru ca, mai apoi, să poată fi extins la nivelul întregii administrații publice centrale și teritoriale.

 

 

*** Material elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136)

Categorie: Anunțuri, marți, 01 septembrie 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi