Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Cadrul de competenţe – înalții funcționari publici

Miniștrii și secretarii de stat sunt funcții politice. Următorii oamenii din ierarhia unui minister/agenție/autoritate sunt secretarii generali. Ei sunt un exemplu de înalți funcționari publici.
Înalții funcționari sunt funcționarii de la cel mai ridicat nivel de conducere și, prin urmare, cu cele mai multe responsabilități. Ei joacă un rol „integrator” la nivelul strategic al fiecărei instituții, asigurând sinergiile între procese, resurse și funcții, pentru atingerea obiectivelor de politici publice. De aceea, aceștia trebuie să dea dovadă de gândire strategică și planificare și organizare strategică în articularea viziunii de dezvoltare a instituției, de capacitate de comunicare strategică cu toți factorii interesați și de responsabilitate civică față de cetățeni.
Așadar, înalții funcționari publici ocupă poziții fundamentale ale instituțiilor și tocmai de aceea un cadru riguros de competențe trebuie aplicat oricărei persoane care aspiră la un asemenea post. Răspunderea este uriașă și pregătirea profesională trebuie să fie pe măsură.
Înalți funcționari publici: secretar general, secretar general adjunct, prefect, subprefect, inspector guvernamental.

 


*** Material elaborat de Banca Mondială în cadrul proiectului „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”, Proiect co‐finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Cod SMIS 119957 (SIPOCA 136)

Categorie: Anunțuri, luni, 31 august 2020


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi