Broșura exemplelor de bune practici - Proiect IDEAS

A fost lansată broșura exemplelor de bune practici din Croația, România și Slovenia privind diversitatea forței de muncă, realizată în cadrul proiectului  I.D.E.A.S. Incluziune.Diversitate.Egalitate. Conştientizare.Succes. (Lansarea Cartei Diversităţii în Slovenia, Croaţia şi România). Exemplele româneşti din administraţia publică sunt oferite de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6  şi Instituția Prefectului - Județul Harghita.
Vă invităm să parcurgeţi acest material, fiind convinşi că inițiativele de succes implementate în gestionarea diversității vor reprezenta sursă de inspiraţie.

Broșura poate fi accesată la următorul link:

http://www.cartadiversitatii.ro/images/diversity/Brochure_Diversity_Charters_Croatia_Romania_Slovenia.pdf?fbclid=IwAR1HBhjKS6fvX1knRtpW01K761qratoeIb6oD4BLjbwHJ3QPl3Ptq7sIaY

joi, 27 decembrie 2018