Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunț privind rezultatele obținute în urma derulării primelor nouă sesiuni de formare organizate în cadrul proiectului 3.1.107

În perioada aprilie - iulie 2021, în cadrul proiectului „Instruire în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI în România”, cod proiect 3.1.107, cod SMIS 2014+ 128212, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat nouă sesiuni de formare în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal dedicate structurilor din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI.

Pentru evaluarea gradului de satisfacție a participanților la sesiunile de formare derulate,  au fost aplicate chestionare, structurate în baza a două criterii: prestația formatorilor, respectiv conținutul și materialele aferente sesiunilor de formare.

În vederea analizei primului criteriu a fost utilizată o scală  cu cinci opțiuni de răspuns (de la 1- foarte slab, la 5 - excelent), iar pentru analiza celui de-al doilea o scală cu trei niveluri de intensitate (nemulțumit, mulțumit, foarte mulțumit). În urma analizării rezultatelor, am constatat că activitățile de formare derulate prin proiect sunt realizate la un nivel ridicat de performanță. Astfel, luând în calcul doar varianta de răspuns excelent/foarte mulțumit, 94,88% dintre participanți au apreciat că formatorii au prezentat tematica într-o manieră logică, structurată, dinamică şi interesantă, 91,5% considerând că obiectivele cursurilor au fost integral atinse. Majoritatea participanților (86,4%) au dobândit competenţe noi sau și-au îmbunătățit competențele existente, aspect confirmat și prin intermediul aplicării testelor inițiale și finale de evaluare a cunoștințelor participanților în cadrul fiecărei sesiuni de formare.

De asemenea, 95,28% dintre respondenți s-au declarat foarte mulțumiți de conținutul și materialele sesiunilor de formare, nefiind înregistrat niciun răspuns pentru opțiunea nemulțumit, iar majoritatea participanților (96%) ar recomanda cursul colegilor lor.

Ne bucurăm de experiența rodnică de învățare a celor 178 participanți, le mulțumim pentru aprecieri și reținem ca recomandare generală de îmbunătățire pentru următoarele sesiuni de formare asigurarea unei mai mari corelări a aspectelor teoretice cu cele practice (la întrebarea referitoare la acest aspect, doar 69,6% dintre participanți au răspuns excelent). Recomandările specifice privind activitatea fiecărui formator au fost comunicate direct acestora.

Vom continua derularea tuturor sesiunilor de formare (19 sesiuni până în august 2022) în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal dedicate structurilor din cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI la același standarde de calitate și profesionalism și vom acorda aceeași atenție asigurării condițiilor și măsurilor de siguranță pentru participanții din proiectul nostru.

Categorie: Anunțuri, vineri, 03 septembrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi