Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Progresul înregistrat de participanții la sesiunile organizate în cadrul Modulului de formare profesională specializată și certificată A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N., (M2) aferent proiectului ”Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114

În perioada 07.03-03.08.2022, în cadrul proiectului „Instruire orizontală în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal pentru beneficiarii și potențialii beneficiari FESI”, cod proiect 1.1.114, cod SMIS2014+129690, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a organizat 10 sesiuni de formare aferente Modulului de formare profesională specializată și certificată A.N.C. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal (cu durata de 8 zile, respectiv  60 ore teorie + 4 ore testare A.N.C./ M.M.J.S./ M.E.N.). 

Pentru evaluarea gradului de îmbunătățire a cunoștințelor dobândite în urma parcurgerii sesiunilor de instruire, au fost aplicate tuturor participanților teste inițiale și sumative, analiza statistică a rezultatelor obținute confirmând progresul semnificativ înregistrat de aceștia și impactul pozitiv al activității de formare.

Astfel, comparând rezultatele inițiale și finale obținute de către toți cei 200 participanți, s-a constatat o diferență de 2,45 puncte între media punctajelor aferente celor două momente ale evaluării, nota medie fiind 9,87 la evaluarea finală față de 7,42 la evaluarea inițială. În valori procentuale, s-a obținut un progres mediu de 24,7%. Cel mai mic progres este de 0%, iar cel mai mare progres este de 70%. Progresul de la nota la 3 la nota 10 este cel mai mare înregistrat. 

Serviciile de formare profesională, testare și certificare prestate în cadrul Modulului de formare profesională specializată și certificată ANC s-au finalizat cu obținerea certificării A.N.C./ M.M.P.S./ M.E.N. în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal de “Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal”- cod COR 242231), conform  Standardului ocupațional pentru responsabil cu protecția datelor cu caracter personal aprobat conform Deciziei nr. 74 din 19.05.2018 a Autorității Naționale pentru Calificări.


Felicităm toți participanții pentru rezultatele obținute și le dorim succes în aplicarea în activitatea curentă a cunoștințelor dobândite.

În prezent se desfășoară sesiunile de formare din cadrul M1 (26 sesiuni), organizate la același standard de calitate și profesionalism, cu speranța că toți vor obține aceleași rezultate meritorii. Astfel, la finalul anului 2022, vom comunica pe pagina web a Agenției progresul înregistrat de participanții care vor finaliza sesiunile de formare din cadrul M1.


Categorie: Știri și comunicate, joi, 13 octombrie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi