Anunț privind deschiderea campaniei de raportare a Anexei nr. 1 aferente trimestrului II 2019 și a Anexei nr. 2 aferente semestrului I 2019

       Vă informăm că în perioada 01.07.2019 – 14.08.2019 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul II 2019 și a Anexei nr. 2 privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autorităților și instituțiilor publice pentru semestrul I 2019.

Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică.

Sfătuim consilierii de etică să urmeze recomandările existente la secţiunea „Consilier de etică”, subsecţiunea „Informări utile” şi în „Manualul de utilizare” din contul consilierilor de etică şi în situația în care întâmpină probleme să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării acestora cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

luni, 01 iulie 2019