Anunț privind deschiderea campaniei de raportare

    Vă informăm că începând cu data de 13.09.2017 se derulează activitatea de raportare pentru completarea Anexei nr. 1 privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici pentru trimestrul III 2017.          

    Anexele se găsesc în Secțiunea „Panoul respondentului” în contul fiecărui consilier de etică. Sfătuim consilierii ca în situația în care întâmpină probleme în completarea Anexelor să contacteze ANFP la adresa de e-mail raportetica@anfp.gov.ro, adresă destinată exclusiv facilitării colaborării consilierilor de etică cu Agenția, precum și pentru consilierea și soluționarea eficientă a aspectelor tehnice legate de implementarea platformei online de completare și transmitere a rapoartelor privind respectarea normelor de conduită și a celor privind situația implementării procedurilor disciplinare.

miercuri, 20 septembrie 2017