Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ÎNSCRIERE CURSURI GRATUITE "AJUTOR DE STAT"

ANUNȚ IMPORTANT

privind organizarea Modulului de formare în domeniul ajutorului de stat din cadrul proiectului Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, cod proiect 1.1.005

 

 

 

CLICK AICI PENTRU ÎNSCRIERE ONLINE

 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) derulează în prezent proiectul ”Instruire în ceea ce privește aplicarea legislației în domeniul ajutorului de stat pentru beneficiarii FESI de la nivel local”, cod proiect 1.1.005.

 

Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea capacității administrației publice de a realiza implementarea și absorbția eficace și eficientă a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), sprijinind totodată, procesul de implementare şi aplicare a legislaţiei UE în domeniul ajutoarelor de stat.

 

Obiectivul specific al proiectului este reprezentat de formarea orizontală în domeniul ajutorului de stat pentru potențialii beneficiari și beneficiarii Fonduri Europene Structurale și de Investiții (FESI), respectiv pentru un număr de 378 de persoane din administrația publică locală, repartizat astfel:

ü  2 reprezentanți din cadrul Instituțiilor prefectului (41 județe + municipiul București)

ü  2 reprezentanți din cadrul Consiliilor județene (41 de instituții)

ü  5 reprezentanți din cadrul administrației publice locale (câte 5 per județ + 7 de la nivelul Municipiului București)


Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat se va derula
în perioada aprilie – iulie 2017, în județul Brașov cu un  grup țintă format din angajaţi din cadrul administrației publice locale și din cadrul instituțiilor prefectului, respectiv persoane responsabile din cadrul acestor instituții cu atribuții în domeniul ajutorului de stat, precum şi persoane implicate în gestionarea fondurilor europene și/sau care au atribuții/ desfășoară activităţi cu incidenţă asupra domeniului ajutorului de stat, în cadrul instituţiei în care sunt angajaţi.

 

La Modulul de formare în domeniul ajutorului de stat se pot înscrie doar persoanele nominalizate de către conducătorul instituției în care își desfășoară activitatea, ca urmare a primirii din partea ANFP a unei invitații de participare la sesiunile de formare din cadrul acestui modul.

 

Înscrierea la sesiunile de formare se va face on line, iar validarea participanților se va face în baza conformităţii şi a corectitudinii în completarea paşilor de înscriere şi a documentelor solicitate.

 

Menționăm faptul că din bugetul proiectului sunt susținute costurile cu privire la instruire, cazare, masă și asigurarea pauzelor de lucru aferente derulării sesiunilor de formare. Totodată, atragem atenția asupra faptului că nu vor fi decontate din bugetul proiectului cheltuielile de transport ale participanților, aceste cheltuieli urmând a fi suportate de instituția în care își desfășoară activitatea persoana nominalizată. 

 

Informații suplimentare pot fi oferite de echipa de proiect reprezentată de dna. Lavinia Niculescu, Director, Manager de proiect, dna. Carmen Hârtopeanu, Șef serviciu - asistent proiect și dna. Cristina Patache, inspector - coordonator formare la următoarele date de contact: tel. 0374.112.796 și e-mail: carmen.hartopeanu@anfp.gov.ro și cristina.patache@anfp.gov.ro.


 

 
 

Categorie: Anunțuri, miercuri, 17 mai 2017


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi