Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

Anunț de consultare a pieței

       În vederea  asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) inițiază o procedură de consultare a pieței, pentru pregătirea achiziției de servicii de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere, în conformitate cu prevederile art. 139 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18-19 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

        Scopul consultării: colectarea de opinii, sugestii sau recomandări în vederea pregătirii achiziției, organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire pentru serviciile de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere, cu condiția ca utilizarea sau implementarea acestor opinii, sugestii sau recomandări să nu aibă ca efect denaturarea concurenței și/sau încălcarea principiilor nediscriminării și transparenței.

        În conformitate cu Acordul de finanțare privind implementarea reformelor și/sau investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență nr. 38921/05.04.2022, semnat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de coordonator național pentru Planul național de redresare și reziliență și Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în calitate de coordonator de reformă și investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Agenția este responsabilă pentru atingerea țintei de 32.500 de funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală.

         Investiția nr. 16 face parte din Componenta C7 – Transformarea digitală și include:
•     Dezvoltarea competențelor digitale a 30.000 funcționari publici (reprezentând aprox. 20% din corpul funcționarilor publici) - certificare tip ICDL și specializări TIC (administrator baze de date (SQL, MySQL etc); Administrator de sistem; Analiști de business; Data analist; Programatori pe diverse platforme);
•        Dezvoltarea competențelor de leadership și talent management în contextul digitalizării pentru 2.500 funcționari publici de conducere (reprezentând aprox. 25% din funcționarii publici de conducere la nivel național);
•        Realizarea unei analize de impact al formării în domeniul TIC asupra activităților specifice derulate.

          Indicatorii de monitorizare intermediari și final privind atingerea țintei nr. 185 sunt următorii:
-  până la data de 31 decembrie 2023: 8.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
-  până la data de 31 decembrie 2024: 18.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
-  până la data de 31 decembrie 2025: 28.000 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală,
-  până la data de 30 iunie 2026: 32.500 funcționari publici care au urmat un curs de formare digitală.

În vederea consultării pieții, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a pregătit o propunere de specificații tehnice aferente achiziției de formare și conexe în vederea dezvoltării competențelor digitale a 30.000 de funcționari publici și a dezvoltării competențelor de leadership și talent management în contextul noilor tehnologii și al transformărilor digitale pentru 2.500 funcționari publici de conducere pentru îndeplinirea țintei nr.185, propunere de specificații pe care o supune analizei factorilor interesați. Subliniem faptul că, propunerea de specificații a fost dezvoltată pe baza datelor și informațiilor deținute la acest moment de autoritatea contractantă.

        Atașat regăsiți propunerea de caiet de sarcini aferent serviciilor de formare pentru competențe digitale

        În urma consultării de piață ANFP dorește:
- adaptarea și finalizarea specificațiilor tehnice;
- colectarea de informații privind necesarul de experți și calificările necesare;
- colectarea de informații pentru detalierea modulelor de curs  mapate pe domenii funcționale;
- colectarea de informații privind modalitatea de alocare a participanților din cele opt regiuni de dezvoltare ale țării la sesiunile de formare, precum și posibilitatea de derulare simultană a sesiunilor de formare pentru atingerea țintei și a indicatorilor intermediari;
- fundamentarea bugetului achiziției în funcție de tipurile de servicii necesare și de prețurile existente pe piață pentru acestea precum și colectarea informațiilor necesare elaborării strategiei de contractare prin valorificarea sugestiilor, opiniilor și recomandărilor relevante primite.

        Având în vedere cele de mai sus, în vederea asigurării tratamentului egal, transparenței și liberului acces la informație, concurenței loiale, nediscriminării, pentru pregătirea achiziției din punct de vedere tehnic si financiar prin prezentarea de soluții fezabile, prin raportare la obiectul contractului de achiziție publică, ANFP organizează întâlniri individuale/comune pentru persoanele/organizațiile interesate, în temeiul art. 19 alin.(4) din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

       Modalitatea de desfășurare:

       Perioada în care se desfăşoară procesul de consultare:  24.11.2022-09.12.2022.
       Întâlnirilor individuale sunt programate a fi realizate în perioada 28.11- 08.12.2022.
      Întâlnirile se vor realiza online, în format web, iar participanții interesați vor primi pe mail datele de logare cu indicarea zilei și a intervalului orar de desfășurare a întâlnirii.
    La solicitarea expresă a operatorilor interesați întâlnirile se pot organiza și în format fizic în condițiile încadrării în perioada programată pentru întâlnirile individuale.
     Data și intervalul orar  pentru fiecare dintre operatorii interesați se vor stabili, de comun acord, conform solicitărilor primite anterior perioadei programate.
      În acest sens se va transmite o solicitare de participare la adresele de email: elena.constantinescu@anfp.gov.ro, telefon de contact: 0374.112.701/ carmen.balanescu@anfp.gov.ro, telefon de contact: 0374.112.820 / ana.ghinet@anfp.gov.ro, telefon de contact: 0374.112.838.

        Întâlnirea comună cu toți operatorii interesați este programată  în data de 09.12.2022.

     Transmiterea opiniilor, propunerilor, sugestiilor, recomandărilor ca urmare a analizării specificațiilor tehnice puse la dispoziție, a participării la consultărilor individuale/comune, se face în scris, pe adresele de email specificate mai sus, până la data 15.12.2022.

        Informațiile cu privire la rezultatul consultării vor fi publicate pe www.e-licitatie.ro.

      Termenul până la care se pot transmite propunerile persoanelor interesate în cadrul procesului de consultare este: 15 decembrie 2022.


Categorie: Anunțuri, joi, 24 noiembrie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi