ANFP și ACoR – parteneriat pentru modernizarea administrației publice

Astăzi, 28 septembrie 2018, a fost semnat un protocol de colaborare între Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Asociația Comunelor din România.

 
Desfășurat într-un cadru informal, la sediul ANFP, acest eveniment materializează o perioadă fructuoasă de schimburi benefice ambelor părți.
 
Având ca obiect cooperarea interinstituțională dintre Agenția Națională a Funcționarilor Publici și Asociația Comunelor din România documentul urmărește identificarea și agrearea modalităților de realizare a acțiunilor comune, în vederea punerii în aplicare a direcțiilor strategice privind eficientizarea administrației publice.
 
În acord cu preocupările instituționale anterioare, aceste acțiuni din domeniul reformei managementului funcției publice vor viza cu prioritate profesionalizarea și promovarea performanței profesionale a personalului din administrația publică.
 
În alocuțiunile lor, reprezentanții părților semnatare, Vasile-Felix Cozma, președintele ANFP, și Emil Drăghici, președintele ACoR, și-au exprimat convingerea că acest protocol va consolida parteneriatul dintre administrație și mediul asociativ și va răsplăti eforturile comune de modernizare a administrației publice.
 
„Vreau să profit de această ocazie și să transmit un mesaj către toate organizațiile din mediul asociativ, să reafirm deschiderea Agenției și calitatea sa de partener de încredere. Vă invit, dragi colegi, să ne fiți alături în demersuri care materializează acțiuni menite să contribuie în mod evident la o evoluție a structurilor administrației publice, la orice nivel!”, a fost mesajul președintelui ANFP, Vasile – Felix Cozma.
 
 ***
 
 
Asociația Comunelor din România este organism social interesat,  care are ca obiect de activitate protecția drepturilor cetățenilor din comunele României, precum și buna funcționare a serviciilor publice administrative.
 
Organizația a fost înființată în scopul realizării unei uniuni mai strânse între membrii săi pentru a ocroti și promova idealurile și principiile prevăzute în Carta europeană a autonomiei locale, considerând că autoritățile administrației publice locale reprezintă unul dintre principalele fundamente ale oricărui regim democratic, deoarece, numai la nivel local, dreptul cetățenilor de a participa la rezolvarea treburilor publice poate fi exercitat în mod direct.
 
 

 

vineri, 28 septembrie 2018