Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANFP a publicat 3 instrumente utile în gestionarea resurselor umane

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) şi Ministerul Muncii și Protecției Sociale derulează, în calitate de parteneri, alături de Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar, proiectul „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică", cod SMIS 119957 (SIPOCA 136).
Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane, astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, incluzive și inovative.

În cadrul acestui proiect au fost elaborate de către consultantul Banca Mondială materiale relevante pentru modernizarea managementului resurselor umane din administrația publică.

Acestea sunt utile cu precădere personalului cu atribuții în domeniul resurselor umane, personalului cu funcții de conducere, managerilor publici şi auditorilor, dar se constituie în materiale de interes pentru toți funcționarii publici.

1. Compendium cu fișe standardizate pentru funcțiile publice

  • cuprinde categoriile de funcții inventariate (inventarierea diferitelor categorii de resurse umane care lucrează în administrația publică) și fișele de post standardizate (includ cadre de competență generale/specifice);

2. Ghid dedicat compartimentelor de resurse umane privind managementul de personal și dezvoltarea carierei în administrația publică

  • asigurară corelarea sistemului de recrutare și evaluare a performanțelor profesionale cu cadrele de competență propuse;

3. Ghid privind modalități și instrumente pentru motivarea personalului din administrația publică

 
Materialele au fost tipărite în 3.400 de exemplare şi au fost diseminate către 163 de instituții publice din toate regiunile de dezvoltare (instituții și autorități ale administrației publice centrale, consilii județene, instituții ale prefectului și primării de municipii).

Cele trei publicații sunt disponibile şi pe site-ul ANFP, la adresa http://www.anfp.gov.ro/continut/Publicatii_proiect.

De asemenea, în perioada următoare, ANFP va pune la dispoziția instituțiilor publice module de e-learning și va organiza o serie de ateliere de lucru tip webinar
Scopul acestora este de a asigura prezentarea, promovarea și dezbaterea măsurilor de reformă a managementului resurselor umane din administrația publică. Vor fi analizate măsurile  propuse prin proiect și documentele elaborate de către consultantul Banca Mondială (modelul cadrelor de competențe, conceptul pentru concursul național, managementul performanței etc).
Detalii despre modulele de e-learning și atelierele de lucru vor fi comunicate în perioada următoare prin portalul de management al funcțiilor și funcționarilor publici și promovate pe site-ul Agenției.

Categorie: Anunțuri, vineri, 17 septembrie 2021


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi