Mareste fontul
Micsoreaza fontul
Alb si negru
Inverseaza culorile
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Promovăm PERFORMANȚA, punem în valoare OAMENII din serviciul public!

ANFP – soluţii pentru eficientizarea managementului funcţiei publice

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a implementat, în calitate de partener, alături de Secretariatul General al Guvernului și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, proiectul „Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică”. 

Proiectul a fost cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 şi s-a desfăşurat în perioada 08.11.2017 - 08.09.2022.

Scopul proiectului: Dezvoltarea sistemului de management strategic integrat al resurselor umane astfel încât acestea să poată asigura suportul necesar unei administrații publice moderne, performante, incluzive și inovative.

Prin implicarea în cadrul acestui proiect, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a contribuit la eficientizarea procesului de management al funcţiei publice şi al funcţionarilor publici. Activitățile implementate au vizat profesionalizarea personalului din funcția publică prin: 
- dezvoltarea unui sistem de cadre de competență corelat cu un sistem obiectiv și incluziv de recrutare și de evaluare a performanțelor individuale, 
- asigurarea unui management unitar al carierei în funcția publică prin extinderea Sistemului informatic integrat de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici.

Pe tot parcursul derulării proiectului a fost asigurat un amplu proces de promovare și consultare a factorilor interesați cu privire la conținutul modelelor/politicilor specifice elaborate.

Rezultate:

🔵 O propunere de politică publică fundamentată, prin care au fost identificate soluții pentru o gestiune standardizată a diferitelor categorii de resurse umane din administrația publică;

🔵 Un model de cadru de competențe generale și specifice pentru administrația publică;

🔵 Un model și un sistem informatic pentru organizarea concursului național, în vederea asigurării unui proces transparent și incluziv de recrutare și selecție în administrația publică;

🔵 Un sistem de management al performanței individuale pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația publică;

Rezultatele proiectului SIPOCA 136 au fost valorificate și vor fi continuate în cadrul finanțării obținute prin Planul Național de Redresare și Reziliență - PNRR (44 mil Euro), ca parte a demersului ANFP de a contribui la reforma managementului resurselor umane în administrația publică, asigurându-se astfel transferabilitatea și sustenabilitatea proiectului.

  • Studiul cu privire la necesarul de date comune, standardizate pentru diferitele categorii de resurse umane din administrația publică va fi transpus pentru asigurarea interoperabilității bazelor de date și transformarea digitală a proceselor de MRU în cadrul a două măsuri PNRR privind:
    - dezvoltarea și extinderea platformei de gestiune a funcționarilor publici (nivel central, teritorial, local) pentru toate  procesele aferente parcursului de carieră și pentru interconectarea cu instituțiile colaboratoare EANFP: E ANFP Dezvoltarea și extinderea platformei - ANFP (gov.ro)
    - dezvoltarea unui sistem integrat de management a serviciilor de resurse umane pentru administrația publică centrală – SIMRU: SIMRU - ANFP (gov.ro)
  • Noul sistem de management al performanței în administrația publică va fi continuat în cadrul măsurii PNRR privind elaborarea a 2 acte normative MRU - gestionarea carierei funcționarilor publici bazată pe meritocrație și dezvoltarea unei politici de mobilitate orizontală/prin rotație și structurarea carierei și gestiunea personalului contractual din administrația publică - IDENTIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUȚII PRIVIN - ANFP (gov.ro)
  •  Dezvoltarea competențelor personalului și creșterea capacității structurilor de RU de a implementa măsurile de reformă va fi realizată în cadrul măsurii PNRR privind instruirea unui număr de 32.500 de persoane instruite pentru dezvoltarea competențelor digitale (ICDL și specializări IT&C), de leadership și talent management - Dezvoltarea competențelor digitale - ANFP (gov.ro)🔎 Detalii despre proiect și  despre rezultate obținute la 🔗 
https://tinyurl.com/4emhjuw6

Categorie: Știri și comunicate, luni, 12 septembrie 2022


Legături

Anunturi

Arhiva anunturi