ANFP - Cursuri gratuite în domeniul eticii - APELUL 4

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici anunţă lansarea APELULUI 4 pentru înscrieri la programele de formare în domeniul eticii organizate în cadrul proiectului „ETICA - Eficiență, Transparență și Interes pentru Conduita din Administrație”, cod SIPOCA 63, cod SMIS 119741


În cadrul APELULUI 4 mai sunt disponibile 20 de locuri, la următoarele programe de formare:

•        funcționari publici, potențiali consilieri de etică  (18 locuri)
•        funcționari publici cu atribuții de management (1 loc)
•        conducători de instituții, demnitari și/sau aleși locali (1 loc).


La programul de formare pentru potențiali consilieri de etică, în cadrul APELULUI 4, se poate înscrie orice funcționar public care dorește să se pregătească în etică, conform metodologiei actualizate.

Toate cheltuielile privind participarea sunt suportate din bugetul proiectului. Decontarea cheltuielilor de transport se va realiza cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului și se va face individual.

Programele de formare se vor derula în perioada septembrie-noiembrie 2019 şi vor include 16 sesiuni de formare cu durata 5 zile fiecare, organizate în locații din județul Brașov sau Prahova. Mai multe informații despre înscriere și derularea sesiunilor de formare pot fi consultate aici.

Înscrierea se poate face în perioada 4 – 12 iulie 2019. 

joi, 04 iulie 2019