15 tineri stagiari ai Programului de Internship al Guvernului în vizită la ANFP

În seria evenimentelor organizate de către Secretariatul General al Guvernului, în calitate de organizator al Programului Oficial de Internship al Guvernului României, ediția a VII-a, astăzi, a avut loc, la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, o întâlnire dintre beneficiari ai acestui program – 15 tineri stagiari – și reprezentanți ai ANFP.
Desfășurată într-un cadrul informal, deschis, dialogul între participanți a avut scopul declarat de familiarizare a internilor cu activitatea instituției. Discuțiile generate au configurat o zonă comună de interes, marcată de proiectarea rutelor de carieră, pe de-o parte, respectiv de intenția Agenției de a facilita accesul tinerilor în funcția publică, în eforturile de creare a unui corp de funcționari publici profesionist și competitiv.
Unul dintre aspectele-cheie ale acestei întâlniri a fost acela că demersurile de corelare a învățării cu piața muncii (în general), cu cerințele angajatorilor publici (în special), sunt strâns legate de formarea unui cadru de competențe care să faciliteze accesul tinerilor în funcția publică și, ulterior, să valorizeze contribuția la atingerea obiectivelor de performanță, indiferent de opțiunile viitoare de carieră.
Un alt rezultat valoros al întâlnirii a constat în faptul că în redefinirea sistemului public tinerii pot juca un rol important, inițiativele legislative și politicile publice în care este implicată Agenția acordând o mare atenție măsurilor destinate sporirii atractivității funcției publice, asigurării egalității de șanse și de tratament, instituirii unor mecanisme de promovare a unei culturi a eticii și integrității instituționale.
Administrația publică românească este într-un amplu proces de modernizare. Odată cu implementarea noului Cod administrativ, Agenția Națională a Funcționarilor Publici are un rol important în materializarea eforturilor de resetare a modului de funcționare a instituțiilor statului. Totodată, noi, cei care facem parte din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, ne propunem să creștem calitatea serviciilor oferite cetățenilor” – a concluzionat Vasile – Felix Cozma, președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, în contextul întâlnirii.

marți, 13 august 2019